ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΟΥΝ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.