ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.